Regulamin

 1. Zakupiony bilet wstępu na salę zabaw jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku.
  • do 1 roku życia – dzieci bawią się bezpłatnie pod opieką rodzica.
  • od 3 roku życia – dziecko może pozostać pod opieką personelu, a rodzic zobowiązany jest do pozostawienia numeru kontaktowego.
 3. Doliczana jest dodatkowa opłata za dziecko, które pozostanie na placu zabaw wyłącznie pod opieką personelu Olele. Każda kolejna godzina opieki jest dodatkowo płatna i wynosi 9 zł. Całkowity czas pobytu rozliczany jest według cennika.
 4. Rodzic zobowiązany jest poinformować personel o ewentualnych chorobach dziecka (choroby przewlekłe, epilepsja itp).
 5. Wszelkie napoje i posiłki spożywamy w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Na terenie obiektu można spożywać tylko napoje i artykuły spożywcze zakupione na miejscu (z wyjątkiem niekapków lub posiłków podawanych w słoiczkach dzieciom do 2 roku życia).
 7. Dzieci bawią się w skarpetkach, rajstopkach lub kapciuszkach.
 8. Dorośli wchodzą na plac zabaw wyłącznie w skarpetkach lub obuwiu zmiennym (domowym).
 9. Sala Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione.
 10. Na terenie całego lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu i innych używek.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 12. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zdjęcie dzieciom przed rozpoczęciem zabawy długich wisiorków i kolczyków. Osoby, które noszą okularki, a widzą również po ich zdjęciu- prosimy o pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu np. szatni Sali Olele.
 13. W razie ewentualnego wypadku na placu zabaw, klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie obsługę.
 14. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
 15. Czas pobytu na placu zabaw uzależniony jest od zakupionego biletu wstępu. Jeżeli wizyta przedłuży się ( w przypadku godzinnego pobytu ) – obsługa zobowiązana jest doliczyć kwotę różnicy Kolejnych godzin.
 16. Minimalna liczba gości urodzinowych ustalana jest z personelem zgodnie z obowiązującą bieżącą ofertą.
 17. Przy ostatecznej rezerwacji przyjęcia urodzinowego konieczna jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł w przypadku I i II pakietu. Przy rezerwacji III pakietu pobieramy zadatek 150 zł.
 18. Zadatek urodzinowy jest bezzwrotny – Istnieje możliwość przełożenia terminu urodzin bez utraty wpłaconego zadatku.
 19. Goście urodzinowi ( dorośli i dzieci ) podczas przyjęcia korzystają jedynie z poczęstunku przygotowanego przez obsługę i produktów zakupionych na miejscu. Szczególne sytuacje rozpatrywane indywidualnie.
 20. Opiekun Solenizanta/ Jubilata zobowiązuje się do podania przybliżonej ( +/- 1 ) liczby dzieci, za które będzie pobrana opłata do dnia przed planowaną imprezą.
 21. Na Sali Zabaw oraz poza nią ( podczas akcji wyjazdowych, reklamowych i innych ) będą wykonywane zdjęcia, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb marketingowych organizatora, w tym na stronie www.olele.com.pl, portalach organizatora oraz społecznościowych. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć dziecka i jego wizerunku w powyższych celach.
 22. Celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasadach higieny, przede wszystkim myciu rąk zarówno przed jak i po skorzystaniu z urządzeń w sali zabaw oraz sanitariatów.
 23. Zgodnie obowiązującymi wymogami Sanepidu oraz troską o bezpieczeństwo naszych Klientów, dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, bólem brzucha oraz biegunką nie powinny uczestniczyć w zabawie.
 24. Maksymalna liczba dzieci, mogących jednorazowo korzystać z konstrukcji zabawowej to 50 osób.
 25. Dzieci mogą wejść na teren Sali Zabaw i ją opuścić tylko pod okiem pełnoletniego opiekuna.
 26. Jednorazowo na sali zabaw może odbywać się do 2 urodzin równocześnie.
 27. Personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci korzystających z Sali zabaw i nie przestrzegających regulaminu Sali Zabaw oraz nie słuchających poleceń obsługi.
 28. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
Adres

Sala Zabaw Olele
ul. Piłsudskiego 11
Józefów

Czynne

Pon. - Pt. 12:00 - 20:00
Sob. - Niedz. 10:00 - 20:00

Kontakt

tel. 690 017 017
mail: sala@olele.com.pl